Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

VÕ TẮC THIÊN


KHOẢNG CÁCH - TÌNH YÊU - NỖI NHỚ

Không biết giờ này người bên ấy ra sao
Có còn yêu em như ngày đầu mới gặp
Hay chỉ bóng em hiện về trong thoáng chốc
Rồi vùn vụt bay đi như ảo giác mộng thường?

Huong Nga Fine Arts Company Ltd Wintec Foam Enterprise Limited Quoc Huy Engineering & Machinery Co.,Ltd Sudima Panels Co.,Ltd Gia Man Co.,Ltd, Ho Nai Company Limited
Võ Tắc Thiên - 20 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc cổ đại - Hình 1
Đời ngăn mình hai đứa phải hai phương
Khoảng cách là những đại dương, những vùng trời rộng lớn
Để đôi lúc ngay cả điều mơ ước
Được bên nhau...
cũng thấy khó vô cùng.
Huong Nga Fine Arts Company Ltd Wintec Foam Enterprise Limited Quoc Huy Engineering & Machinery Co.,Ltd Sudima Panels Co.,Ltd Gia Man Co.,Ltd, Ho Nai Company Limited
Võ Tắc Thiên - 20 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc cổ đại - Hình 2
Không biết giờ này anh có biết hay không?
Em nhớ đến anh hơn những gì gọi nhớ
Từng đêm buồn chỉ mình em cùng gió
Thì thầm cho nhau nghe niềm rung cảm cho người
Huong Nga Fine Arts Company Ltd Wintec Foam Enterprise Limited Quoc Huy Engineering & Machinery Co.,Ltd Sudima Panels Co.,Ltd Gia Man Co.,Ltd, Ho Nai Company Limited
Võ Tắc Thiên - 20 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc cổ đại - Hình 3
Em nhớ anh ! Chỉ biết nhớ vậy thôi !
Bởi khoảng cách bao la em làm sao đắp nổi ?
Chỉ biết lặng im nghe tiếng lòng thầm gọi...
"Phải hoán đổi làm sao em mới được bên người"
Huong Nga Fine Arts Company Ltd Wintec Foam Enterprise Limited Quoc Huy Engineering & Machinery Co.,Ltd Sudima Panels Co.,Ltd Gia Man Co.,Ltd, Ho Nai Company Limited
Võ Tắc Thiên - 20 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc cổ đại - Hình 4
Khoảng cách - Tình yêu - Nỗi nhớ... chơi vơi !
Huong Nga Fine Arts Company Ltd Wintec Foam Enterprise Limited Quoc Huy Engineering & Machinery Co.,Ltd Sudima Panels Co.,Ltd Gia Man Co.,Ltd, Ho Nai Company Limited
Võ Tắc Thiên - 20 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc cổ đại - Hình 5
Huong Nga Fine Arts Company Ltd Wintec Foam Enterprise Limited Quoc Huy Engineering & Machinery Co.,Ltd Sudima Panels Co.,Ltd Gia Man Co.,Ltd, Ho Nai Company Limited
Võ Tắc Thiên - 20 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc cổ đại - Hình 6
Huong Nga Fine Arts Company Ltd Wintec Foam Enterprise Limited Quoc Huy Engineering & Machinery Co.,Ltd Sudima Panels Co.,Ltd Gia Man Co.,Ltd, Ho Nai Company Limited

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét